Skip to form

City of Aurora Small Business Content Creation Studio

ccstudio@auroragov.org

The People's Building, 9995 E. Colfax Ave., Aurora, CO 80010

303.739.7272

Thành Phố Aurora Doanh Nghiệp Nhỏ Studio Thiết Bị Chụp Ảnh & Quay Video - Mẫu Thông Tin

Thành phố Aurora đã cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ được cấp phép có vị thế tốt ở Aurora, bao gồm các nhà bán lẻ và nhà hàng, việc sử dụng một studio thiết bị chụp ảnh và quay video hiện đang đặt tại People’s Building (9995 E. Colfax) nhằm mục đích cung cấp tài nguyên để tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn.  Vui lòng hoàn thành biểu mẫu bằng tiếng Anh.